Közbeszerzési dokumentumok nyilvánossága

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárását 2020. augusztus 14-én indította meg, Kbt. 115. § szerinti eljárásban. Augusztus 13-án feltöltötte az EKR-be a műszaki leírást, az árazatlan költségvetést és a „dokumentáció és szerződéstervezet” megnevezésű dokumentumot, amelyek státuszát nem publikusra állította.

Az ajánlattételi határidő 2020. augusztus 26-ig tartott, az ajánlatok bontása megtörtént, a bontási jegyzőkönyvet az Ajánlatkérő közzétette 12 óra 16 perckor. A határidő lejártáig két ajánlat érkezett.

Ajánlatkérő ezt követően, 2020. augusztus 26-án 12 óra 20 perckor töltötte fel az EKR-be a AD_Nagykáta_VEKOP_bölcsőde kerítés0813.docx fájlt, közbeszerzési dokumentumok megnevezéssel. Ez a dokumentum tartalmazta többek között beadandó iratok jegyzékét, nyilatkozat mintákat, és a vállalkozási szerződést.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a közérdekű bejelentés alapján a Közbeszerzési Hatóság elnöke kezdeményezett jogorvoslatot. A kezdeményező azt kifogásolta, hogy Ajánlatkérő:

– a közbeszerzési dokumentumokat nem a megfelelő státusszal töltötte fel, azaz azok nem voltak mindenki számára megismerhetőek;

– bizonyos közbeszerzési dokumentumok nem voltak a közbeszerzési eljárás megindításával egyidejűleg megismerhetőek, azok csak később kerültek az EKR-be feltöltésre.

A Közbeszerzési Döntőbizottság megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem alapos. Az Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 115. § (7) bekezdését. A Közbeszerzési Döntőbizottság 300 000,- Ft bírságot állapított meg.

Megsértett jogszabályi rendelkezés: Kbt. 115. § (7). A teljes határozat megismerhető a Közbeszerzési Hatóság honlapján a D.453/11/2020. ügyszámon (www.kozbeszerzes.hu).

Nem ért egyet vele? Észrevételt tenne? Kommentben várom a véleményét. A komment mező a lenti {comment} cimkére kattintva nyílik: