2017. november 23., csütörtök

Mi a teendő, ha a felhívás és a dokumentáció egymásnak ellentmondó tartalommal bír?

200 000 forintba került megtudni a választ a fenti kérdésre egy jogorvoslati eljárás kérelmezőjének. Egy 24 millió forint becsült értékű eljárásban Ajánlatkérő a felhívásban így rögzítette az értékelési szempontok súlyszámait:

Szempont / Súlyszám
1. Kedvezménnyel képzett pontszámok összesen / 85%
2. Technikai költségek egységára összesen / 10%
3. Összegező tanulmány készítésére tett vállalás (igen/nem) / 5%


Az Ajánlatkérő a közbeszerzési pályázat elkészítéséhez „tájékoztatót” is készített, amiben a szempontok így szerepeltek:
1. Kedvezménnyel képzett pontszámok összesen / 85%
2. Technikai költségek egységára összesen / 15%
3. Összegező tanulmány készítésére tett vállalás (igen/nem) / 5%

Az eljárásban három ajánlat érkezett. Ajánlatkérő az ajánlatokat értékelte, és az összegezést megküldte az Ajánlattevők részére. Az összegezésben a 2. értékelési szempontnál a 10%-os súlyszámot alkalmazta Ajánlatkérő. A jogorvoslati eljárás Kérelmezője a második lett az értékelési sorrendben.

A Kérelmező (2. helyezett) jogorvoslati eljárást kezdeményezett (előzetes vitarendezés nélkül). Sérelmezte, hogy Ajánlatkérő nem a tájékoztatóban megadott 15 százalékos súlyszámmal végezte el az értékelést, holott ebben az esetben a Kérelmező ajánlata lett volna a nyertes ajánlat.

Ajánlatkérő az érvelését két pontban fogalmazta meg:

1) elkésettnek tartotta Kérelmező kérelmét, mivel a felhívás és a tájékoztató kiküldése, valamint a kérelem benyújtása között 50 nap telt el;

2) alaptalannak tartotta a kérelmet, mivel a felhívásban közölt súlyszámmal számolt. Ajánlatkérő jelezte, hogy a felhívás és a tájékoztató közötti eltérő tartalomról saját maga is csak a jogorvoslati kérelemből értesült, holott a Kérelmezőnek lett volna lehetősége az eljárás során ezzel kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérni.

A Közbeszerzési Döntőbizottság a kérelmet határidőben beérkezettnek tekintette, mivel álláspontja szerint Kérelmező nem a felhívás és a tájékoztató közötti eltérő tartalmat kifogásolta, hanem Ajánlatkérő értékelését, amit Kérelmező az összegezésből ismert meg.

A Döntőbizottság azonban megállapította, hogy Ajánlatkérő az eljárás során helyesen járt el, amikor a felhívásban rögzített súlyszámot alkalmazta. A Kbt. 76. § (10) bekezdése szerint a súlyszámokat a felhívásban kell megadni, és ettől csak különös, a felhívásban megindokolt esetben lehet eltérni. A konkrét esetben a felhívás nem tartalmazott sem indokolást, sem olyan különös körülményt, ami miatt a súlyszámokat ne lehetett volna a felhívásban megadni, és az Ajánlatkérő ennek megfelelően járt el.

A teljes határozat ide kattintva olvasható.

Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.