2017. december 20., szerda

Óvatosan a minőségi értékelési szempontokkal és az aránytalanul alacsony árral

A Közbeszerzési Döntőbizottság két jogorvoslati eljárásban is megvizsgálta a minőségi szempontok értékelését, és mind a két esetben elmarasztalta az ajánlatkérőt. (D.740/2016. és D.739/2016. ügyek).


A kérdéses értékelési szempontnál mindkét esetben az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtott dokumentum (kockázatelemzés, organizációs terv) került értékelésre. Ajánlatkérő előzetesen a közbeszerzési dokumentumokban meghatározta, hogy az elvárt dokumentumnak milyen információkat kell tartalmazniuk, és milyen taralom minősül előnyösnek.

A jogorvoslati eljárásokban mind a két esetben a másodiknak rangsorolt ajánlattevő kezdeményezett jogorvoslati eljárást, sérelmezve, szubjektívnek tartva az értékelést. A közbeszerzési törvény előírása szerint az értékelési szempontok nem biztosíthatnak önkényes döntési lehetőséget az ajánlatkérőnek. Az ajánlattevők mind a két esetben azt kifogásolták, hogy ajánlatkérő a pontozás során olyan vállalásokat, minőségi jellemzőket is figyelembe vett, amelyekre a közbeszerzési dokumentumokban nem tett semmilyen utalást, az értékelési szempontokat az értékelés folyamatában tovább részletezte, alábontotta.

A Közbeszerzési Döntőbizottság mindkét esetben osztotta az Ajánlattevők kifogásait. A minőségi szempotok értékelésénél is elvárás, hogy az előre rögzített szempontok mentén történjen a pontszámok kiosztása.

A Közbeszerzési Döntőbizottság állást foglalt a 740/2016. ügyben az aránytalanul alacsony ár kérdésében is.

A közbeszerzési törvény hatályos szövege már nem tartalmaz előírást arra nézve, hogy mikor, milyen eltérés esetén kell az aránytalanul alacsony árat megállapítani, és erre tekintettel indokolást kérni (a korábbi előírás ezt 20 százalékos eltérés esetén írta elő, a becsült értékhez viszonyítva).
A Közbeszerzési Döntőbizottság az alábbiakat állapította meg:
1) a nyertes ajánlata magasabb, mint az becsült értékkel azonos rendelkezésre álló fedezet
2) a nyertes ajánlata 26 százalékkal alacsonyabb, mint a legmagasabb árajánlat
3) a nyertes ajánlat 24 százalékkal alacsonyabb, mint a két további árajánlat átlaga.

A fenti eltérések alapján a Közbeszerzési Döntőbizottság úgy határozott, hogy ajánlatkérőnek indokolást kellett volna kérnie az ajánlati ár alátámasztására.


Közbeszerzési eljárás lebonyolítására, vagy közbeszerzési ajánlat készítésére a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése