2016. augusztus 23., kedd

Legalább három cég az érdeklődőkkel együtt, vagy az érdeklődők és legalább három további cég?

„Az ajánlatkérő köteles legalább három gazdasági szereplőnek megküldeni az eljárást megindító felhívást, valamint mindazoknak a gazdasági szereplőknek is, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. Ha az eljárás iránt háromnál kevesebb gazdasági szereplő jelezte érdeklődését vagy egyetlen gazdasági szereplő sem jelezte érdeklődését, abban az esetben is legalább három gazdasági szereplőnek kell felhívást küldeni.”

1. számú értelmezés:

a „valamint (...) mindazoknak is” fordulat azt jelenti, hogy három, ajánlatkérő által választott cégnek kell a felhívást megküldeni, és ezen túlmenően azoknak is, akik az érdeklődésüket jelezték.

2. számú értelmezés:

a legalább három gazdasági szereplő és az érdeklődésüket jelzők lehetnek ugyanazok is. Tehát alapvetően a felhívást meg kell küldeni az érdeklődésüket jelzők részére, és ha ez nem éri el a hármat, akkor ajánlatkérő kiegészíti a meghívottak körét általa választott ajánlattevőkkel, úgy, hogy a felhívást végül legalább három potenciális ajánlattevő kapja meg. Abban az esetben, ha az érdeklődését háromnál többen jelezték, további érdeklődők bevonása nem szükséges.

A Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális határozata az Ajánlatkérő által a saját közbeszerzési eljárása ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárást zárja le. Ajánlatkérő által közzétett összefoglaló tájékoztatásra 24 cég jelezte az érdeklődését. Ajánlatkérő az előírt határidőt követően 23 cégnek küldte meg az eljárást megindító felhívását. Adminisztratív hiba miatt a 24. cégnek a kiküldés elmaradt. A Döntőbizottság természetesen elmarasztalta az ajánlatkérőt és megsemmisítette a felhívást és az azt követő ajánlatkérői döntéseket, de a Közbeszerzési Döntőbizottság csupán a 24. cégnek történő kiküldés elmaradását kifogásolta, a további három cégnek történő megküldést nem követelte, nem hiányolta.


Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.