2017. december 7., csütörtök

Túl szigorú a referencia elvárás? Nem korrekt az értékelési szempont?

A Közbeszerzési Döntőbizottság mind a két kérdésre határozott választ adott. A közbeszerzési eljárás már az új közbeszerzési törvény (2015. évi CXLIII.) szabályai szerint indult el.

Az Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek között előírt a referenciát, így:


Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített összesen két db referenciával, amely jelen eljárás tárgyával megegyező (közétkeztetés ellátása) szolgáltatás ellátására vonatkozik, és amelyből egy db referencia megfelel az alábbi követelményeknek:
- legalább egy éven (12 hónapon) keresztüli folyamatos teljesítésre vonatkozik,
- legalább évi nettó 450 millió Ft ellenszolgáltatási összegű,
- legalább napi 4200 adag meleg ebéd elkészítésére vonatkozott, amelyben a szerződés diétás étkeztetésre is vonatkozik, miszerint az ajánlattevő címkézett, zárt egyszer használatos, mikrohullámú sütőben melegíthető, egyadagos kiszerelésben végezte az óvodai és iskolai korcsoport részére – legalább napi 65 fő – a diétás ételek készítését, melyből egy db referencia esetében az ajánlattevő a szerződésben meghatározottak szerint, a szolgáltatás ellátása során legalább egy éven (12 hónapon) keresztül folyamatosan működő, munkaidőben (hétköznapokon 8.00 és 16.00 óra között) elérhető telefonos, e-mail és online hiba bejelentési lehetőséget biztosító ügyfélszolgálati (diszpécser) központot működtetett.
A diétás étkeztetésre vonatkozó referencia tekintetében feltétel, hogy ajánlattevő a diétás ételt a bemutatott referencia alapjául szolgáló szerződés szerint - az óvodai és iskolai korcsoport részére címkézett, zárt, egyszer használatos, mikrohullámú sütőben melegíthető, egyadagos kiszerelésben - szállította.

Az értékelési szempontok között az egyik szempont az alábbi volt:

Országos szervezésű közétkeztetők részére kiírt szakácsversenyen elért eredmény Súlyszám: 20

A kérelmező befizette a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjat, ami 17 500 000,- forint (!) volt.

Amennyiben közbeszerzési támogatásra, tanácsadásra, közbeszerzési eljárás lebonyolítására, vagy közbeszerzési pályázatkészítésre van szüksége, a jobb oldali oszlopban tud díjat kalkuláltatni. (X)

Kérelmező sérelmezte, hogy:

1) Ajánlatkérő egy szerződéshez köti a felsorolt jellemzőket, holott a szükséges tapasztalat és gyakorlat abban az esetben is rendelkezésre áll, ha azok több referenciában teljesültek.
2) a diszpécser központnak a szerződésben meghatározottnak kellett lennie. A kérelmező működtetett diszpécser központot, de ez a feladat nem volt a szerződésben rögzítve.
3) olyan referenciát kellett bemutatni, amelyben a diétás ételt egyadagos kiszerelésben szállították. Kérelmező szállított diétás ételt (többek között az Ajánlatkérő részére is), de nem egyadagos kiszerelésben.
4) Az „Országos szervezésű közétkeztetők részére kiírt szakácsversenyen elért eredmény” értékelési szempont jelentősen szűkíti a versenyt. A verseny álláspontja szerint reklám célú, a részvétel önkéntes, a szolgáltatóknak kétfős „csapatot” kell kiállítani. A versenyen elért eredmény nyilvánvalóan nincs hatással a szolgáltató valamennyi konyháján, az alkalmazott szakácsok által készített ételek minőségére.

A Közbeszerzési Döntőbizottság az 1-3 kérelmi elemet összevontan vizsgálta.

Megállapította, hogy a valamennyi elkülönült feltétel megjelölésre került a beszerzés tárgyaként. A Közbeszerzési Döntőbizottság nem látta megalapozottnak azt az elvárást, hogy valamennyi követelménynek egy szerződés keretében kell teljesülnie. Ezt támasztotta alá az is, hogy Ajánlatkérő jelenlegi szolgáltatója (a Kérelmező) szerződése sem tartalmazta valamennyi feltételt.

A Döntőbizottság álláspontja szerint az előírások együttes hatása túlzott mértékű, a szerződés teljesítéséhez szükséges mértéken túlmutat, olyan ajánlattevőket zár ki az érvényes ajánlattétel lehetőségéből, akik képesek a szerződés teljesítésére, amivel Ajánlatkérő megsértette a Kbt. 65. § (3) bekezdését.

A 4. kérelmi elem (versenyen elért eredmény, mint értékelési szempont) tekintetében a Döntőbizottság az alábbiakat vette figyelembe:

- az értékelés alá vont verseny önkéntes,
- a versenyen az induló cég egy két fős csapatának munkáját értékelik,
- a versenyen elért helyezésből nem lehet következtetni a cég többi szakácsának tudására és teljesítményére,
- Ajánlatkérő az értékelési szempont pontozásánál csak az ajánlati felhívás feladását megelőző két évben (2014 és/vagy 2015) elért eredményt vette figyelembe, ezzel a figyelembe vehető eredményeket tovább szűkítette.

A Kérelmező az eljárási díjból 17 300 000,- forintot visszakapott (200 000,- forint a Döntőbizottság saját bevétele akkor is, ha valamennyi kérelmi elem alapos volt).

A Döntőbizottság az Ajánlatkérőt 2 000 000,- forint bírság megfizetésére kötelezte.


Az érintett közbeszerzési eljárásban sem az Ajánlatkérő oldalán, sem az Ajánlattevők oldalán nem vettem részt.


Kulcsszavak: referencia, értékelési szempont, túlzó alkalmassági feltétel

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése