2017. október 11., szerda

Egységes európai közbeszerzési dokumentum - amire vigyázni kell:

 

Viszonylag könnyű (lenne) engedni a csábításnak, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentumban minimális munka befektetésével (egy egyszerű nyilatkozattal) meg lehet felelni az alkalmassági feltételeknek és a kizáró okoknak.

 

A közbeszerzési törvény ugyanakkor kötelező kizáró okként írja elő:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat)

 

A fentiek azt jelentik, hogy amennyiben az Ajánlattevő nem tudja igazolással alátámasztani az ajánlatban (ESPD-ben) tett saját nyilatkozatát (amely szerint megfelel az alkalmassági feltételeknek, és kizáró ok nem áll fenn), úgy kötelező megállapítani a hamis nyilatkozat benyújtását. Ennek pedig komoly következményei vannak az Ajánlattevő további közbeszerzési pályázati lehetőségeire nézve: három évig nem fog tudni az Ajánlattevő közbeszerzésen indulni. Nem kell feltétlenül szándékosságra gyanakodni, a fenti következményekkel kell számolnia annak a cégnek is, aki hibás referencia nyilatkozatot nyújt be, vagy egy önéletrajz nem tartalmazza az elvárt információt, és ez a hiánypótlás során sem kerül kijavításra.Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.

 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése