2016. február 19., péntek

Közbeszerzés támogatásból – néhány speciális szabály

1) a támogatás előkészítésében való részvétel ≠ összeférhetetlenség a közbeszerzési eljárásban


Sokan óvakodnak attól, hogy informatív ajánlatot adjanak egy támogatási pályázat elkészítéséhez. Attól félnek, hogy ezzel kizáródnak a közbeszerzésből, holott ez nincs így.

Nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy (szervezet) részvétele az eljárásban,
(...) akitől az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott.
feltéve, hogy az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére rendelkezésre bocsátott adatok körét meghaladó információt.


2) Feltételes közbeszerzés


Ajánlatkérő az ajánlatok felbontását követően csak korlátozott esetben léphet vissza a közbeszerzéstől (szerződés megkötésétől).

Feltételes közbeszerzés indítható viszont abban az esetben is, ha az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (pályázatot, projektjavaslatot, támogatási szerződés-módosítást vagy változásbejelentést) nyújtott be vagy fog benyújtani - függetlenül attól, hogy sor került-e már a támogatás pályázati felhívásának megjelenésére - és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Ez lehetővé teszi az Ajánlatkérő számára, hogy az átfutási időket lerövidítse, és az olykor lehetetlenül rövid elszámolási határidőket betartsa.


3) Előleg a támogatásból finanszírozott közbeszerzésben


A támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során az ajánlatkérő köteles a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítani

Ebben az esetben az ajánlatkérő által kikötött biztosíték mértéke nem haladhatja meg a szerződés - tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított - elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetének mértékét.

E tekintetben senkinek ne legyen illúziója. A fenti szabály előtt az volt a gyakorlat, hogy az Ajánlatkérők kötelező jelleggel engedélyezték az előleg igénylését és kifizetését, de a kifizetés feltétele volt a kifizetést megelőző biztosíték benyújtása. Az elvárt biztosíték értéke azonos volt az igényelt biztosíték értékével.
A fenti szabállyal ez megváltozott, 10 százalékos előlegig nem lehet kérni viszontbiztosítékot.


Véleménye van? Vitatkozna vele? Itt megteheti: https://www.facebook.com/beszerzesi.info

Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése