2016. február 11., csütörtök

Kell-e közbeszerzési eljárás uniós támogatás esetén

Amennyiben a vállalkozása, vagy az ön által vezetett szervezet uniós vagy kormányzati támogatást nyert el, úgy nem árt, ha megvizsgálja: kell-e a támogatásként kapott összeg elköltése során közbeszerzést lefolytatnia.

Értelemszerűen a közbeszerzés az árubeszerzés, a szolgáltatás megrendelés, és az építési beruházás megvalósításakor jöhet szóba. Ha ön a támogatást például munkabér kiegészítésre, területalapú támogatásként kapta akkor természetesen a közbeszerzési eljárás szóba sem kerül.

A vonatkozó szabályok:

1) kezdjük a definícióval:
támogatás: a közbeszerzésre irányuló szerződés teljesítéséhez pénzeszköz vagy egyéb anyagi előny juttatása az ajánlatkérő részére, ide nem értve az adókedvezményt és a kezességvállalást;

2) a főszabály és a kivételek

A támogatásból megvalósuló beszerzés tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az –alapesetben Ajánlatkérőnek nem minősülő- szervezet, amelynek uniós közbeszerzési értékhatárokat elérő becsült értékű beszerzését többségi részben, uniós értékhatárokat el nem érő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat elérő becsült értékű beszerzését 75%-ot meghaladó mértékben egy alapesetben Ajánlatkérőnek minősülő szervezet (például, a Kormány, kormányzati szervezet, önkormányzet, stb.) közvetlenül támogatja, feltéve, hogy a beszerzés tárgya
a) olyan építési beruházás, amely az 1. melléklet szerinti mélyépítési tevékenységet foglal magában,
b) olyan építési beruházás, amely kórház, sportlétesítmény, szabadidős és szórakoztató létesítmény, iskola, felsőoktatási épület vagy közigazgatási rendeltetésű épület építési munkáit foglalja magában, vagy
c) olyan szolgáltatás megrendelése, amely az a) vagy a b) pont szerinti építési beruházáshoz kapcsolódik.


A fentiek mellett a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (alapesetben Ajánlatkérőnek nem minősülő) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet, amelynek szolgáltatás megrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet legalább huszonötmillió forint összegben közvetlenül támogatja, kivéve, ha a beszerzés
a) egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,
b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból,
c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,
d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,
e) nagyvállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy
f) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó támogatásból
valósul meg.


A fentiek alapján, ha ön támogatásban érintett, akkor vizsgálja meg, hogy beszerzéseire a fentiek hogyan vonatkoznak. Ne feledje, egy hibás döntés a támogatás 10-20 százalékának utólagos visszafizetését jelenti.

Amennyiben biztosra szeretne menni, hívjon. A projekt áttekintése után aláírt, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói véleményt kap arról, hogy az Ön projektjében kell-e közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Véleménye van? Vitatkozna vele? Itt megteheti: https://www.facebook.com/beszerzesi.info


Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése