2016. február 26., péntek

Egységes európai közbeszerzési dokumentum

Először a definíció:

A közbeszerzési törvény Második Rész alkalmazásában a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés, illetve a 82. § (5) bekezdés szerinti objektív kritériumok teljesülése előzetes igazolását szolgáló dokumentum, amely a gazdasági szereplőnek az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány szerint tett nyilatkozatát tartalmazza.

A magyar nyelvű dokumentum formanyomtatvány a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
című jogszabály 21. mellékletében található meg.


Amire jó ez a kb. 20 oldal terjedelmű formanyomtatvány:

A 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről a korábbi gyakorlattól elérően szabályozza az Ajánlattevő igazolási kötelezettségeit.

Az ajánlatkérő a bírálat során az
- alkalmassági követelmények,
- a kizáró okok és a
- 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumok előzetes ellenőrzésére
köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot elfogadni.


Ez azt jelenti, hogy az Ajánlattevőnek elegendő a fentiekről az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (European Single Procurement Document, ESPD) nyilatkoznia. Az Ajánlatkérőnek arra van lehetősége, hogy az alkalmassági feltételekre vonatkozó részletes adatokat is bekérje, de ezeket is az ESPD-ben kell nyilatkoznia az Ajánlattevőnek, tehát ebben a fázisban igazolások benyújtása nem szükséges.

Az alkalmasságra vonatkozó saját nyilatkozatokhoz hasonlóan, a kizáró okokról is az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nyilatkozik az Ajánlattevő. Természetesen arról, hogy a kizáró okok vele szemben, az alvállalkozójával szemben, és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben nem állnak fenn.
Az ajánlatban itt is elegendő az ESPD-ben foglalt saját nyilatkozat, a szokásos igazolások ekkor még nem szükségesek.

Ugyan ritkán alkalmazzák, de az ESPD használatos a meghívásos eljárásnál abban az esetben is, amikor az Ajánlatkérő keretszámot határoz meg, és az érdeklődőket objektív szempontok alapján rangsorolja. Ezeknek az objektív szempontoknak az igazolására a bírálat folyamatában be kell majd nyújtani az igazolásokat, de a részvételi jelentkezésben csak a részletes adatokat kell a saját nyilatkozatban (ESPD-ben) megadni.

Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése