2013. november 18., hétfő

2013.11.18-án megjelent közbeszerzési felhívások

Ajánlati felhívás Szigetszentmiklós, Ádám Jenő Többcélú Intézmény II. ütemének (24 tantermes iskola, zeneiskola, főzőkonyha, közműépítés és környezetrendezés) kivitelezési és tervezési feladatok ellátására

Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő gépjárművek részére alkatrészek és tartozékok beszerzése (AF)

Next Generation – fenntarthatósági kampányhoz (KEOP-6.1.0/C/11-2012-0001) médiaügynökségi feladatok ellátása. A kampány során felhasználandó média felületek: sajtó, kültéri, tv, online felületek vásárlása a dokumentációban részletezettek szerint.

MÁV Zrt. "Karbantartó vegyi anyagok beszerzése" letéti raktárszerződés keretében

K1261 FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű-ben üzemelő hulladéktüzelésű kazánok tűzálló falazatainak javítása 

A NAV részére hivatali személygépkocsik beszerzése 

Szent István Egyetem részére Takarítási szolgáltatás biztosítása ajánlatkérő székhelyén és 2 budapesti telephelyén

Tárgy: 4607/Zugló/2013 - Takarítás Témafelelős: Kelety Gábor ügyvezető igazgató 237-1150

Téli és nyári adapterek karbantartása és alkatrész ellátása II.

Vibrációs hengerek 1,5 t beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére

Fehérvár Médiacentrum Kft. részére készülő időszakos (heti) megjelenésű közéleti magazin (Újság) nyomdai kivitelezése

NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása

Ajka, 500.000.000,-Ft összegű felhalmozási célú fejlesztési hitelfelvétel. - Ajánlati felhívás

KBE/110/2013 - Vállalkozási szerződés külföldi és belföldi kiküldetések és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában.

K1266 3,5 t alatti, szimplafülkés zárt terű kishaszon gépjármű beszerzése

Veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló készítmények 2014. évi beszerzése – keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás

Szállítási szerződés keretében különböző mobiliák beszerzése a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú - Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a debreceni Kenézy Kórházban - tárgyú projekt keretében. 

LEBONYOLÍTÓ MÉRNÖKI MUNKÁK ELVÉGZÉSE : Az 55. sz. főút 71+829 - 98+480 km sz. (Tataháza - Baja) közötti szakasz 115 kN tengely-terhelésre történő burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építés kivitelezéséhez kapcsolódóan. (PST kód: K055.01)

LEBONYOLÍTÓ MÉRNÖKI MUNKÁK ELVÉGZÉSE : az 55. sz. főút 40+975 - 71+829 km sz. (Kelebia - Tataháza) közötti szakasz 115 kN tengely-terhelésre történő burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építés kivitelezéséhez kapcsolódóan. (PST kód: K055.02)

K1271 úttisztító és síkosságmentesítő alkatrészek beszerzése

vízbiztonsági és veszteség-csökkentési tervezési szolgáltatások

EK-Hitelesítési eljárás szolgáltatás beszerzése

Aszfaltmarógép és lánctalpas aszfaltterítőgép beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére.

Ütközéscsillapító adapterek szállítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére.

Szállítási szerződés az „Észak-magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése" című TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 azonosítószámú projekthez kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítására, szerelésére és üzembe helyezésére II.

Villamos- és HÉV vonalak jelző- és biztosító-berendezéseihez kapcsolódó zavarelhárítási munkák elvégzése.

Javítási, karbantartási, illetve szervizmunkák elvégzése

Autóbuszokban üzemeltetett automata sebességváltók felújítására, szükség szerinti javítására

RF-A Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére informatikai eszközök szállítása

"Folyószámlahitel biztosítása összesen 1,1 milliárd Ft, azaz egymilliárd-egyszázmillió forint értékben, hitelszerződés formájában"

"Folyószámlahitel biztosítása összesen 4,95 milliárd Ft, azaz négymilliárd-kilencszázötvenmillió forint értékben, hitelszerződés formájában"

"Folyószámlahitel biztosítása összesen 4 milliárd Ft, azaz négymilliárd forint értékben, hitelszerződés formájában"

Részvételi felhívás - Felügyelt digitális hálózat elérési szolgáltatás biztosítása – Átmeneti időre

Üzletrész vásárlási célú hitel nyújtása ajánlatkérő részére

Közszolgáltatási szerződés a Dorogi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanításra.

Az FGSZ Zrt. földgázszállító rendszerén gázmennyiség mérés fejlesztésével kapcsolatos tervezési és kivitelezési munkák elvégzése

MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges különféle csavarbiztosító gyűrűk beszerzése

Center – Szlovákia DN500 gázvezeték műtárgy kiváltás tervezése és kivitelezése

24/2013 Kútbéléscső 

Villamos energia beszerzése

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kávézójába beszerzésre kerülő termékek 2013-2014. II.

Kiviteli tervek elkészítése

Geopark látogató központ felújítása vállalkozási szerződés keretében

Fő úti intézmény fejlesztése

26/2013 Kazánfalazat eljárást megindító hirdetmény

Mátra Party Kft. munkavállalóinak angol nyelvi képzése

Vigasságok tere-építés

OEP részére papír szállítása

Különféle orvosi laboratóriumi szolgáltatások elvégzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére közreműködői szerződés keretében

Symantec NetBackup mentési rendszer - KBE/106/2013 

Ajánlati felhívás- „2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal tulajdonában/üzemeltetésében lévő flotta gépjármű kötelező felelősség- és casco biztosítása

Telki Község települési szilárd kommunális hulladékának begyűjtése, valamint begyűjtő és szilárd kommunális hulladék kezelőtelepre történő szállítása

ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 projekt keretében a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása

Eljárást megindító felhívás - OFI Könyves Kálmán körúti épületének őrzés-védelme, portaszolgálat biztosítása

Fényszabályozó pult beszerzése

9 fő szállítására alkalmas mikrobusz beszerzése

Szamosszeg belterületi vízrendezése

Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.

2013. november 15., péntek

2013. 11. 15-én megjelent közbeszerzési felhívások

KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0011 számú projekten belül, a Mátrában és a Bükkben kétéltű átjárók és terelőfalak létesítésére vonatkozó vállalkozási szerződés.
Haltartó rendszer medencékkel kistestű trópusi és szubtrópusi halak számára komplett vízelőkészítő és kezelő egységgel
AF - Vállalkozási szerződés a „Surján Völgy ivóvízminőség javító program” elnevezésű KEOP-1.3.0/09-11-2013-0002 azonosítószámú projekt tervezésére és kivitelezésére a FIDIC Sárga Könyv szerint
Külföldi folyóiratok beszerzése a Miskolci Egyetem részére 2014-2015 időszakra
A KEF és az ellátási körébe tartozó minisztériumok részére taxi rendszerű személyszállítási szolgáltatás nyújtása 2014-ben.
AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon.
Kutatásértékelési jelentés - ajánlati felhívás
őrzés-védelem szolgáltatás
Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása - Eljárást megindító felhívás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Ajánlati felhívás, CT karbantartás
Dunaharaszti város zöldterületeinek karbantartása, közterületek tisztántartása
"Őrzés-védelmi szolgáltatás biztosítása 2014.01.01-2014.12.31. közötti időszakban”
Sebészeti operációs mikroszkóp beszerzése
A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. üzemeltetésében levő épületek takarítási munkái
A KMOP-4.6.1-11-2012-0028 azonosítószámú, projekt keretében megvalósuló „Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájában” tárgyú építési beruházás megvalósítása vállalkozási szerződés keretében.
egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, a begyűjtéshez szükséges anyagok biztosítása (PTS-084)
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosító számú projekt keretében Csanytelek Község szennyvízcsatornázásának kiépítése FIDIC Piros könyves, szennyvíztisztításának tervezése és kiépítése FIDIC Sárga könyves szerződéses feltételekkel.

Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.