2013. július 31., szerda

Közbeszerzési eljárások: 2013. 07. 31.

1.    Kiviteli tervek készítése és kivitelezés - „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn" - AF (NYMJV)
2.    Endoszkópok, endoszkópos műszerek és kézi műszerek javítása, szervizelése
3.    Debrecen város útjainak, egyes járdáinak gépi, kézi úttisztítása, azok téli síktalanítási és hóeltakarítási munkái, valamint az illegális szemétlerakóba elhelyezett hulladékok szeméttelepre való szállítási munkái
4.    A MÁV Ingatlankezelő Kft. kezelésében és üzemeltetésében lévő épületekkel és építményekkel kapcsolatos karbantartási, javítási munkák
5.    „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Rendszer - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú projekt keretében hulladékgyűjtő edények és konténerek szállítása, továbbá egyéb gépek szállítása valamint üzembe helyezése
6.    Földgázenergia szállítása(rendszerhasználat biztosításával együtt) teljes ellátás alapú földgáz szállítási szerződés keretében
7.    Élelmiszerbeszerzés a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére
8.    AF - SIRENE Ügyviteli Rendszer infrastruktúrájának fejlesztése, a SIS II rendszerre történő átkapcsolás utáni időszak feladatainak végrehajtása
9.    Szállítási szerződés oltóanyagok beszerzésére (2013. évi éves)
10. Közúti személyszállítás a vasúti személyszállítás helyettesítésére előre tervezett zavartatás esetén - ajánlati felhívás
11. 9 db.használt autóbusz beszerzése zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióban.
12. MVK Zrt. CNG buszbeszerzés részvételi felhívása
13. A NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft.vagyonkezelésében lévő a Bujtosi Szabadidőcsarnok felújítására I.ütem
14. Vasúti távközlési és biztosítóberendezési fémvezetőjű kábelek beszerzése
15. Részvételi felhívás - Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi régióban (DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001)
16. GYEMSZI kommunikációs feladatok ellátása és nyilvánosság biztosítása a TÁMOP-6.2.5/A projekt keretében - felhívás
17. Ajánlattételi Felhívás - Rendezvényszervezés
18. Vállalkozási keretszerződés földútalap terhére történő építési munkák kivitelezésére
19. Részvételi felhívás - Fürdő III. ütem
20. „Vállalkozási szerződés Dunaföldvár Város Önkormányzat által a DDOP-5.1.5/D-11-2012-0002 azonosító számú Dunaföldvár omlásveszélyes partfalainak stabilizálása (Kálvária II. ütem) című projekt tervezési és építési feladatainak ellátására”
21. 2013. évi útépítések

Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése