2013. július 31., szerda

Közbeszerzési eljárások: 2013. 07. 31.

1.    Kiviteli tervek készítése és kivitelezés - „Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó-Gyógyfürdőn" - AF (NYMJV)
2.    Endoszkópok, endoszkópos műszerek és kézi műszerek javítása, szervizelése
3.    Debrecen város útjainak, egyes járdáinak gépi, kézi úttisztítása, azok téli síktalanítási és hóeltakarítási munkái, valamint az illegális szemétlerakóba elhelyezett hulladékok szeméttelepre való szállítási munkái
4.    A MÁV Ingatlankezelő Kft. kezelésében és üzemeltetésében lévő épületekkel és építményekkel kapcsolatos karbantartási, javítási munkák
5.    „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Rendszer - Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” tárgyú projekt keretében hulladékgyűjtő edények és konténerek szállítása, továbbá egyéb gépek szállítása valamint üzembe helyezése
6.    Földgázenergia szállítása(rendszerhasználat biztosításával együtt) teljes ellátás alapú földgáz szállítási szerződés keretében
7.    Élelmiszerbeszerzés a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház részére
8.    AF - SIRENE Ügyviteli Rendszer infrastruktúrájának fejlesztése, a SIS II rendszerre történő átkapcsolás utáni időszak feladatainak végrehajtása
9.    Szállítási szerződés oltóanyagok beszerzésére (2013. évi éves)
10. Közúti személyszállítás a vasúti személyszállítás helyettesítésére előre tervezett zavartatás esetén - ajánlati felhívás
11. 9 db.használt autóbusz beszerzése zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióban.
12. MVK Zrt. CNG buszbeszerzés részvételi felhívása
13. A NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft.vagyonkezelésében lévő a Bujtosi Szabadidőcsarnok felújítására I.ütem
14. Vasúti távközlési és biztosítóberendezési fémvezetőjű kábelek beszerzése
15. Részvételi felhívás - Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi régióban (DAOP-4.1.2/B-11-2011-0001)
16. GYEMSZI kommunikációs feladatok ellátása és nyilvánosság biztosítása a TÁMOP-6.2.5/A projekt keretében - felhívás
17. Ajánlattételi Felhívás - Rendezvényszervezés
18. Vállalkozási keretszerződés földútalap terhére történő építési munkák kivitelezésére
19. Részvételi felhívás - Fürdő III. ütem
20. „Vállalkozási szerződés Dunaföldvár Város Önkormányzat által a DDOP-5.1.5/D-11-2012-0002 azonosító számú Dunaföldvár omlásveszélyes partfalainak stabilizálása (Kálvária II. ütem) című projekt tervezési és építési feladatainak ellátására”
21. 2013. évi útépítések

Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.
2013. július 25., csütörtök

Közbeszerzési eljárások: 2013. 07. 25.

1.      Szállítási szerződés keretén belül Vvirtualizációs (hypervisor) licenszek beszerzése a „Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása” - Kormányzati felhő – EKOP 2.2.1-2012-2012-0001 kódszámú kiemelt projekthez kapcsolódóan”
2.      EKOP-1.1.14 Adóigazgatási szakrendszerek integrációja kiemelt projekthez szolgáltatás beszerzés (szakértői erőforrás)
3.      Humán papilloma vírus (HPV) elleni 4 komponensű vakcina beszerzése és a védőoltás szervezéséhez kapcsolódó egyes járulékos szolgáltatások megrendelése (SG-751.)
4.      Terepjáró gépjárművek beszerzése
5.      A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet fenntartásában működő intézmények részére földgáz energia szállítása, teljes ellátás alapú földgáz energia szállítási szerződés keretében
6.      VM - Légszennyezettségi mérőhálózat – AF - eszközbeszerzés
7.      a BKK Zrt. nyomtatási igényeit a teljes telephelyi struktúra tekintetében kielégíteni képes, egységes üzemeltetésű, költséghatékonyan fenntartható nyomtatási infrastruktúra kialakítása
8.      MNV Zrt. rábízott vagyoni körébe tartozó ingatlanok helyreállítási munkái (2013).
9.      Kardiológiai szakanyagok (Ablációs és elektroanatómiai térképező katéterek) beszerzése
10.  14/OVSZ/2013. Vérzsák centrifuga beszerzése
11.  15/OVSZ/2013. Vérvételi rázómérlegek beszerzése
12.  Telefonközpontok hardver és szoftver fejlesztése a MÁV Zrt. területén
13.  Szállítási szerződés orvosi eszközök beszerzésére és üzembe helyezésére a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a debreceni Kenézy Kórházban tárgyú projekt keretében.
14.  Mezőgazdasági gépek szállítása a Kemenesmagasi Agrár Zrt. részére.
15.  Az étkeztető felújításával kapcsolatos eljárás elindítása.
16.  Részvételi felhívás - Új földgáz betáplálási pont megvalósítása Berekfürdő gázátadó állomáson és Zsámbok csomóponton
17.  Használt távolsági autóbuszok beszerzése
18.  Szállítási szerződés, középfeszültségű gáz- és légszigetelésű, felfűzött hálózati kompakt kapcsoló-berendezések és középfeszültségű, légszigetelésű mérőmezők beszerzésére.
19.  Részvételi felhívás feladása - Az FGSZ Zrt. részére szagosító berendezések, eszközök javítása - 2013.
20.  Az FGSZ Zrt. részére LEWA szagosító berendezések és alkatrészek beszerzése-2013
21.  keretmegállapodás televíziós díszletek kivitelezésére, szállítására és egyéb kapcsolódó szolgáltatások ellátására (eljárást megindító felhívás)
22.  2013. évi úthálózat rekonstrukciós munkák elvégzése
23.  Karácsonyi csomag összeállítása és házhoz szállítása Terézvárosban
24.  Kályhák beszerzése
25.  Díszkivilágítás kiépítése, üzemeltetése, bontása Terézvárosban 2013.
26.  Építési szerződés - részvételi felhívás


Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.

2013. július 15., hétfő

Közbeszerzési eljárások: 2013. 07. 15.

Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátása közszolgáltatói szerződés keretében
Vakok Állami Intézete Budapest, Hermina út 21. szám alatt található épületeinek komplex energetikai és épületfelújítási beruházásának megvalósítása a jóváhagyott kiviteli tervek alapján
„Dombóvár és térsége ivóvízminőség javító programja” című projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035) keretében ivóvízhálózat építése és rekonstrukciója kivitelezéssel és engedélyeztetéssel, vállalkozói szerződés keretében
Hálózati csatlakozási szerződés megkötése.
Vezetékes földgáz szállítása - ajánlati felhívás
Cseppfolyós oxigén szállítása
Vállalkozási szerződés a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar részére objektumtakarítási szolgáltatás” nyújtására
Földgáz szabadpiaci vétele Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú társaságai részére
400 ágyas klinika felújítása során beépítendő orvostechnikai eszközök
52-19/2013. PLC - Ajánlati felhívás
A PTE meglévő SAP rendszerének fejlesztése, annak funkcionális bővítésével, valamint annak az SAP magyar államigazgatási megoldáscsomagja szerinti tartalommal történő funkcionális sztenderdizációjával
Közlekedésbiztonsági beavatkozások tervezése
Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése
informatikai eszközök beszerzése
Folyószámlahitel 1,8 Mrd Ft értékben
Gépbeszerzés
Budakeszi Város Önkormányzata - Kivitelezés
Berendezési tárgyak beszerzése
Beregi vízgazdálkodási rendszerhez és a Lónyai árapasztó fióktározóhoz csatlakozó védőerdősáv kialakításához szükséges telepítések megvalósításáa, befejezett erdősítéssel a KEOP-2.1.1/2F/09-2010-0007 számú projekt keretében.
Vállalkozási szerződés keretében a „Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése” című KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0028. - Ajánlati felhívás
Autóbusz hűtőrendszerek tisztítására, szennyezőanyagok közömbösítésére és a visszamaradt savas közeg semlegesítésére alkalmas szerek beszerzése
Új hidegvízmérők, mérőbetétek, alkatrészek beszerzése
Savas, lúgos és szerszámgép akkumulátorok beszerzése
MÁV Zrt részére Geo alátét és szorítólemezek beszerzése
„Aprított tűzifa beszerzés 2013/2014.”
LIFE+ „Táborfalva” projekt – Terepjáró valamint kapcsolódó időszakos szerviz beszerzése
TÉBA kiegészítő üzemeltetés
Gyógyszerek és magisztrális készítmények beszerzése
Áramellátó berendezések felújítása, cseréje, korszerűsítése és biztosítóberendezési áramellátó berendezések cseréje
Postai Agora projekt számára 40 db kioszk (internetes terminál) beszerzése és üzembe állítása
Hálózati és IT biztonsági eszközök szállítása kapcsolódó szolgáltatásokkal - ajánlattételi felhívás
Hitelesítés szolgáltatáshoz kapcsolódó HSM (Hardware Security Module) eszközök beszerzése az EKOP-2.3.8-2012-2012-0001 kódszámú, Teljeskörű Ügyfélazonosítás c. kiemelt projekt keretében
EBSD Analysis detektor és rendszer beszerzése a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán működő Zeiss EVO MA10 tipusú pásztázó elektronmikroszkóphoz
ÉMOP-2.1.1/A-12-k2-2012-0002 kódszámú projekt keretében a Galyatető-kilátó felújítása és magasítása
Csongrád város belvíz elvezető rendszerének fejlesztése
Pályaépítő gépek bérlése
Középiskolai ebéd beszerzése szakközépiskolák és szakiskolák részére szolgáltatási szerződéssel
Mozdony Fedélzeti Berendezés beszerzése a MÁV-START Zrt. által beszerzett új motorvonatokra, továbbá kapcsolódó szolgáltatások nyújtása - ajánlati felhívás
Fót földgázbeszerzése 2013 EMF
„Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” pályázati konstrukció keretében termálfürdő épület bővítés és korszerűsítés generálkivitelezése
Omega medence és egyéb létesítmények kivitelezése az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 számú „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” pályázati konstrukció keretében II.
Lázbérci víztározó rekonstrukciója

Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.

2013. július 12., péntek

Közbeszerzési eljárások: 2013. 07. 12.

Centrifugák, PCR készülékek és ultrahang készülék beszerzése
Sótárolók építése - 2013.
Közvilágítási (kábel)hálózatok középvezetős és/vagy kábeles rekonstrukciója vállalkozási szerződés keretében.
Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosító számú Marcali Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése " projekt megvalósításához szükséges mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola számára iskolai közétkeztetés biztosítása
Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium számára iskolai közétkeztetés biztosítása
KAPELLA Menetvonal Igénylés-kezelő Rendszer hardver és szoftver üzemeltetése.
Szuperkritikus kromatográf és tömeg-spektrométert tartalmazó rendszer beszerzése a Pécsi Tudományegyetem részére
K1210 Az FKF Zrt. használatában lévő tűzoltó készülékek és tűzoltó vízforrások ellenőrzése.
Az EMVA Állattartó Telepek Korszerűsítése (ÁTK4) pályázati konstrukció keretében állattartó telepeken meglévő épületek felújítása
Szállítási szerződés a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére, ofszet nyomtatásra alkalmas műnyomópapír és ofszet papír beszerzésére.
"Elektronikus Levéltár (EKOP-1.2.8-08-2008-0001) projekt keretében Elektronikus Archiváló Laboratórium (EAL) hardver- és szoftvereszközök szállítása" - eljárást megindító felhívás
Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/A1 azonosító számú projekt keretében „Tananyagfejlesztés és oktatás” és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása tárgyában.

Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.