2013. november 18., hétfő

2013.11.18-án megjelent közbeszerzési felhívások

Ajánlati felhívás Szigetszentmiklós, Ádám Jenő Többcélú Intézmény II. ütemének (24 tantermes iskola, zeneiskola, főzőkonyha, közműépítés és környezetrendezés) kivitelezési és tervezési feladatok ellátására

Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő gépjárművek részére alkatrészek és tartozékok beszerzése (AF)

Next Generation – fenntarthatósági kampányhoz (KEOP-6.1.0/C/11-2012-0001) médiaügynökségi feladatok ellátása. A kampány során felhasználandó média felületek: sajtó, kültéri, tv, online felületek vásárlása a dokumentációban részletezettek szerint.

MÁV Zrt. "Karbantartó vegyi anyagok beszerzése" letéti raktárszerződés keretében

K1261 FKF Zrt. Hulladékhasznosító Mű-ben üzemelő hulladéktüzelésű kazánok tűzálló falazatainak javítása 

A NAV részére hivatali személygépkocsik beszerzése 

Szent István Egyetem részére Takarítási szolgáltatás biztosítása ajánlatkérő székhelyén és 2 budapesti telephelyén

Tárgy: 4607/Zugló/2013 - Takarítás Témafelelős: Kelety Gábor ügyvezető igazgató 237-1150

Téli és nyári adapterek karbantartása és alkatrész ellátása II.

Vibrációs hengerek 1,5 t beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére

Fehérvár Médiacentrum Kft. részére készülő időszakos (heti) megjelenésű közéleti magazin (Újság) nyomdai kivitelezése

NAV Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása

Ajka, 500.000.000,-Ft összegű felhalmozási célú fejlesztési hitelfelvétel. - Ajánlati felhívás

KBE/110/2013 - Vállalkozási szerződés külföldi és belföldi kiküldetések és kapcsolódó szolgáltatások tárgyában.

K1266 3,5 t alatti, szimplafülkés zárt terű kishaszon gépjármű beszerzése

Veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló készítmények 2014. évi beszerzése – keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás

Szállítási szerződés keretében különböző mobiliák beszerzése a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0032 azonosítószámú - Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a debreceni Kenézy Kórházban - tárgyú projekt keretében. 

LEBONYOLÍTÓ MÉRNÖKI MUNKÁK ELVÉGZÉSE : Az 55. sz. főút 71+829 - 98+480 km sz. (Tataháza - Baja) közötti szakasz 115 kN tengely-terhelésre történő burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építés kivitelezéséhez kapcsolódóan. (PST kód: K055.01)

LEBONYOLÍTÓ MÉRNÖKI MUNKÁK ELVÉGZÉSE : az 55. sz. főút 40+975 - 71+829 km sz. (Kelebia - Tataháza) közötti szakasz 115 kN tengely-terhelésre történő burkolat megerősítés és párhuzamos kerékpárút építés kivitelezéséhez kapcsolódóan. (PST kód: K055.02)

K1271 úttisztító és síkosságmentesítő alkatrészek beszerzése

vízbiztonsági és veszteség-csökkentési tervezési szolgáltatások

EK-Hitelesítési eljárás szolgáltatás beszerzése

Aszfaltmarógép és lánctalpas aszfaltterítőgép beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére.

Ütközéscsillapító adapterek szállítása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére.

Szállítási szerződés az „Észak-magyarországi régió onkológiai ellátórendszerének fejlesztése" című TIOP-2.2.5-09/1-2010-0004 azonosítószámú projekthez kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítására, szerelésére és üzembe helyezésére II.

Villamos- és HÉV vonalak jelző- és biztosító-berendezéseihez kapcsolódó zavarelhárítási munkák elvégzése.

Javítási, karbantartási, illetve szervizmunkák elvégzése

Autóbuszokban üzemeltetett automata sebességváltók felújítására, szükség szerinti javítására

RF-A Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére informatikai eszközök szállítása

"Folyószámlahitel biztosítása összesen 1,1 milliárd Ft, azaz egymilliárd-egyszázmillió forint értékben, hitelszerződés formájában"

"Folyószámlahitel biztosítása összesen 4,95 milliárd Ft, azaz négymilliárd-kilencszázötvenmillió forint értékben, hitelszerződés formájában"

"Folyószámlahitel biztosítása összesen 4 milliárd Ft, azaz négymilliárd forint értékben, hitelszerződés formájában"

Részvételi felhívás - Felügyelt digitális hálózat elérési szolgáltatás biztosítása – Átmeneti időre

Üzletrész vásárlási célú hitel nyújtása ajánlatkérő részére

Közszolgáltatási szerződés a Dorogi Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanításra.

Az FGSZ Zrt. földgázszállító rendszerén gázmennyiség mérés fejlesztésével kapcsolatos tervezési és kivitelezési munkák elvégzése

MÁV Zrt. vasúti pálya felújítási, karbantartási munkáihoz szükséges különféle csavarbiztosító gyűrűk beszerzése

Center – Szlovákia DN500 gázvezeték műtárgy kiváltás tervezése és kivitelezése

24/2013 Kútbéléscső 

Villamos energia beszerzése

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kávézójába beszerzésre kerülő termékek 2013-2014. II.

Kiviteli tervek elkészítése

Geopark látogató központ felújítása vállalkozási szerződés keretében

Fő úti intézmény fejlesztése

26/2013 Kazánfalazat eljárást megindító hirdetmény

Mátra Party Kft. munkavállalóinak angol nyelvi képzése

Vigasságok tere-építés

OEP részére papír szállítása

Különféle orvosi laboratóriumi szolgáltatások elvégzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére közreműködői szerződés keretében

Symantec NetBackup mentési rendszer - KBE/106/2013 

Ajánlati felhívás- „2014. évre vonatkozóan a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által meghatározott körben vagyon- és felelősségbiztosítás, valamint a hivatal tulajdonában/üzemeltetésében lévő flotta gépjármű kötelező felelősség- és casco biztosítása

Telki Község települési szilárd kommunális hulladékának begyűjtése, valamint begyűjtő és szilárd kommunális hulladék kezelőtelepre történő szállítása

ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 projekt keretében a Polgármesteri Hivatal épületének felújítása

Eljárást megindító felhívás - OFI Könyves Kálmán körúti épületének őrzés-védelme, portaszolgálat biztosítása

Fényszabályozó pult beszerzése

9 fő szállítására alkalmas mikrobusz beszerzése

Szamosszeg belterületi vízrendezése

Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.

2013. november 15., péntek

2013. 11. 15-én megjelent közbeszerzési felhívások

KEOP-3.1.2/2F/09-11-2013-0011 számú projekten belül, a Mátrában és a Bükkben kétéltű átjárók és terelőfalak létesítésére vonatkozó vállalkozási szerződés.
Haltartó rendszer medencékkel kistestű trópusi és szubtrópusi halak számára komplett vízelőkészítő és kezelő egységgel
AF - Vállalkozási szerződés a „Surján Völgy ivóvízminőség javító program” elnevezésű KEOP-1.3.0/09-11-2013-0002 azonosítószámú projekt tervezésére és kivitelezésére a FIDIC Sárga Könyv szerint
Külföldi folyóiratok beszerzése a Miskolci Egyetem részére 2014-2015 időszakra
A KEF és az ellátási körébe tartozó minisztériumok részére taxi rendszerű személyszállítási szolgáltatás nyújtása 2014-ben.
AF települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása és kezelése Répcelakon.
Kutatásértékelési jelentés - ajánlati felhívás
őrzés-védelem szolgáltatás
Felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása - Eljárást megindító felhívás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Ajánlati felhívás, CT karbantartás
Dunaharaszti város zöldterületeinek karbantartása, közterületek tisztántartása
"Őrzés-védelmi szolgáltatás biztosítása 2014.01.01-2014.12.31. közötti időszakban”
Sebészeti operációs mikroszkóp beszerzése
A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. üzemeltetésében levő épületek takarítási munkái
A KMOP-4.6.1-11-2012-0028 azonosítószámú, projekt keretében megvalósuló „Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa utcai tagóvodájában” tárgyú építési beruházás megvalósítása vállalkozási szerződés keretében.
egészségügyi veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, a begyűjtéshez szükséges anyagok biztosítása (PTS-084)
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 azonosító számú projekt keretében Csanytelek Község szennyvízcsatornázásának kiépítése FIDIC Piros könyves, szennyvíztisztításának tervezése és kiépítése FIDIC Sárga könyves szerződéses feltételekkel.

Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.

2013. augusztus 16., péntek

Közbeszerzési eljárások: 2013. 08. 16.

Háztartási szennyvíz begyűjtésével összefüggő közszolgáltatási feladatok ellátása.
ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0004 - tájékoztatási és marketing feladatok teljes körű ellátására
„Környezetvédelmi megbízotti és egyéb környezetvédelmi szakértői feladatok ellátása a HungaroControl Zrt. részére”
SZERVEREK ÉS TARTOZÉKAIK BESZERZÉSE
"A következő időszak előkészítéséhez elemzések és háttértanulmányok készítése"
A tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 305/2011.(XII.23.)Korm.r.h. alá nem tartozó, az Önkorm. tulajdonában és kezelésében lévő építmény (Visegrádi u.47/c.-Alig utca9.sz.ép.) felújításával kapcsolatos tervezési feladatok ellátása
„A Balaton élővilága ma és anno”: Interaktív Ökoturisztikai Látogatóközpont kialakítása és parti sétány felújítása Balatonfüreden” című, KDOP-2.1.1/D-12-2012-0016 azonosító számú projekt keretében – Látogatóközpont építése és környezetének rendezése.
„Jászdózsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2013-0007 azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása
„Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.”
1-es villamosvágány vonalát keresztező vízvezeték rekonstrukciók
Oktatási célú nyomtatványok nyomdai munkálatainak elvégzése - eljárást megindító felhívás
Generálkivitelezési (építési-szerelési) fővállalkozási szerződés keretében az Országos Kardiológiai Intézet főépület-ének energiaracionalizálása- Eljárást megindító felhívás
Vállalkozási szerződés a KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0034 számú "Karcag-Kenderes Ivóvízminőség-javító Projekt" megvalósításához szükséges tervek elkészítésére és építési munkák elvégzésére a FIDIC „Sárga” könyv alapján


2013. augusztus 14., szerda

Közbeszerzési eljárások: 2013. 08. 14.

Különféle élelmiszerek beszerzése

EM-604 DEOEC Interaktív Orvosi Gyakorlati Központ részére oktatási eszközök beszerzése 

Háttértároló beszerzése

„Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” projekt keretében az I. ütemben megvalósuló fejlesztésekre (K1) vonatkozóan tervezési feladatok ellátása (engedélyezési- és kiviteli terv készítése) tervezési szerződés keretében

EM-553 DEOEC részére kutatási célú műszerek beszerzésére irányuló szállítási szerződés 

M86 gyf. út Szeleste-Csorna szakasz II. ütem: Hegyfalu-Csorna szakasz kivitelezéséhez kapcsolódó mérnöki munkáinak elvégzése - ajánlati felhívás

Szállítási szerződés a Semmelweis Egyetem „Korányi projekt” nevű beruházásához kapcsolódó orvostechnikai eszközök szállítására, szerelésére és üzembe helyezésére

Vállalkozási szerződés „a ZALAVIZ Zrt. szolgáltatási területén (Észak- és Közép -Zala megye) lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése” (KEOP-1.3.0/09-11/2013-0013) projekt kivitelezésére a FIDIC Sárga Könyv szerint

Megbízási szerződés „Az Észak-Magyarországi Régió településein élő lakosság egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása” című KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsment feladatok ellátására

15/T-126/13 Tüzelő- és hőtermelő berendezések rendszeres karbantartása, eseti javítása

15/T-31/13 Metróvonalak vízszigetelés javítása

AF_VOLÁNBUSZ_Scania alkatrészek

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére működési hitel nyújtása, számlavezetési feladatok ellátása

Budapest jelzőlámpás közúti forgalomirányító berendezéseinek üzemeltetése és fejlesztése - Részvételi felhívás

„Budapest, 2013. évi útfelújítási program kivitelezési munkái 1. csoport”

Budapest, 2013. évi útfelújítási program kivitelezési munkái 2. csoport eljárást megindító felhívás

Budapest, 2013. évi útfelújítási program kivitelezési munkái 3. csoport eljárást megindító felhívás

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmény telephelyein közétkeztetés biztosítása.

képzési szolgáltatások nyújtása

A GVH irodaház épületgépészetének korszerűsítése továbbá építészeti átalakítási munkálatok

Karbantartási anyagok szállítása

Szállítási szerződés - Papír és irodaszer beszerzése a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére a 2013-2014 időszakra

Személyes felkereséssel lakossági behajtási tevékenység elvégzése, fizetőképesség vizsgálat lefolytatása és környezettanulmány készítése

KEOP-4.10.0/C/12-2013-0057 azonosító számú „Napelemes rendszer kiépítése a Nyíregyházi Főiskola épületein” című projekt keretében kivitelezési és tervezési feladatok ellátása.

A Bugát Pál Kórház főépület déli szárny bővítésének kivitelezési munkái (TIOP-2.2.4-09/1-2010-0017)

Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.

2013. augusztus 13., kedd

Mobiltelefon közbeszerzés

Mobiltelefon tender
Érdekes kettősség jellemzi a mobiltarifákat:
1. egyrészt létezik a publikus díjszabás, amely minden ügyfél számára elérhető, és ennek megfelelően elég magas;
2. másrészt létezik egy kevésbé nyilvános díjszabás, amely a szerződő felek eredeti szándéka szerint nem volt publikus, de a közbeszerzési törvény kötelezővé tette a szerződések nyilvánosságra hozását. Nem áll érdekében a kedvezményes tarifák publikálása sem a szolgáltatónak, sem a megrendelőnek.
a szolgáltató nem rúghatja fel a status quo-t, hiszen akkor a lakossági ügyfeleknek, és a publikus tarifára kényszerülő üzleti ügyfeleinek is egy jelentősen alacsonyabb díjat kell ajánlani;
a megrendelő pedig jobban jár ha nem publikálja a kedvező áron igénybe vett szolgáltatást, mivel ezzel a saját esélyeit rontaná egy következő szerződés megkötésénél (http://en.wikipedia.org/wiki/Yield_management#Telecommunications).
Kezdjük az egyszerűbbekkel, a lakossági, előre fizetett (pre-paid, vagy más néven feltöltőkártyás) szolgáltatásokkal. A publikus tarifák (bruttó díjak):
Praktikum: 45,5 Ft/perc
Vitamax: 46,5 Ft/perc
Domino: 47 Ft/perc

Nos… Akkor ez nem igényel további magyarázatot.
Vállalkozó kedvűek választhatják még a Blue-mobilt, amely a T csoport egyik márkája, a percdíj: 33 Ft/perc.
Természetesen mindegyik szolgáltatás esetén további díjelemeket tartalmaz az előfizetői szerződés, de a meghatározó tarifa az itt látható percdíj.

Az előfizetéses tarifák összehasonlítása már korántsem ilyen egyszerű, nem is célom a piaci verseny eldöntése, így összefoglalva: a belépő szintű előfizetések esetén a havi díj 1700-2000 Ft között alakul, a hozzájuk tartozó percdíjak 39 és 40 Ft. Ez a két szélső érték bruttó Ft-ban.
A későbbi összehasonlítás miatt meg kell említeni még a Vodafone Red tarifacsomagját, amely korlátlan beszélgetést biztosít minden belföldi normál díjas hálózatba, és tartozik hozzá 2 GB adatforgalom (díja: bruttó 14’000,- Ft, 4 GB adatforgalommal bruttó 18’000,- Ft). A másik két szolgáltató ehhez hasonló, korlátlan jellegű díjcsomagot a honlapján nem promotál.

Lehetséges ennél kedvezőbbet elérni? Mai divatos vélemények szerint a közbeszerzés nem alkalmas arra, hogy a legkedvezőbb ajánlatot kapja meg az Ajánlatkérő. Remélem sikerül cáfolnom ezt a közkedvelt tévhitet…

Nézzük a közbeszerzésben kötött szerződéseket időrend szerint. Az egyes tarifák nem azonos szabályozói környezetben lettek leszerződve, így az egyes díjak nem jelentik azt, hogy valamelyik ajánlatkérő ügyesebb lett volna a másiknál. Fontos az is, hogy a szerződések némely esetben olyan, nem szokványos tarifákat is tartalmaznak, amelyek az átlagos ajánlatkérő számára nem fontosak. Az ilyen szolgáltatásokhoz (pl. tömeges SMS, az ehhez kapcsolódó beruházás, más esetben bérelt vonal, stb.) kapcsolódó fix díjak hatással vannak a havidíjakra s a percdíjakra is, azaz ezek torzíthatják a percdíjakat.
Szerződéskötés
2009.05.08.
2010.11.16.
Megrendelő
Nyugat-Dunántúli regionális Központ
Markhot Ferenc Kórház
Szolgáltató
Telekom
Telenor
Nettó havidíj
0,- Ft
2222,- Ft, 100% lebeszélhető
Nettó percdíj
6,- Ft
10,- Ft
Adatforgalom
4000,- Ft/ 5 GB
3834 Ft / 10 GB

Szerződéskötés
2011.10.15
2012.06.20
Megrendelő
Debreceni Egyetem
Gyemszi
Szolgáltató
Telekom
Telekom
Nettó havidíj
1500,- Ft (100%-ban lebeszélhető bármely irányba, + tartalmaz 300 MB adatforgalmat és 200 SMS-t / SIM)
2180,- Ft (kormányzati díjcsomag)
Nettó percdíj
1 Ft vezetékes és T-mobile irányba,
15 Ft más belföldi mobil irányba
4,36,- Ft
Adatforgalom
2000 Ft / 5 GB
0,- Ft / 2 GB

Szerződéskötés
2012.08.21.
Megrendelő
PSZÁF
Szolgáltató
Telekom
Nettó havidíj
2900,- Ft
Nettó percdíj
0,- Ft
Adatforgalom
2100,- Ft/hó/5 GB

A havidíj együtt nettó 5’000 Ft, bruttó 6’350,- Ft. A szolgáltatás tartalma nagyon hasonlít a publikus Vodafone RED díjcsomaghoz, aminek a bruttó díja 18 ezer forint.

Szerződéskötés
2013.01.24.
2013.03.01.
Megrendelő
Nemzeti Külgazdasági Hivatal
GYSEV
Szolgáltató
Telenor
Telekom
Nettó havidíj
1000,- Ft
2000,- Ft
Nettó percdíj
4,33,- Ft
0,- Ft
Adatforgalom
1’500,- Ft / 4 GB
-

Az utolsó tarifacsomag ismét figyelemre méltó: az előfizető havi egymillió forint költést vállalt, ez 500 SIM kártyával teljesíthető, ha nem vesz igénybe csak hang alapú szolgáltatást. Nem tartalmaz a szerződés további kötelezettséget semmilyen szolgáltatás igénybevételére, tehát ez a nettó 2000 forint volt a díja a korlátlan belföldi beszélgetésnek 2013. márciusban.
Forrás: ajánlatkérők és szolgáltatók honlapjai

Összefoglalva: versenyeztesse a távközlési szolgáltatóját, ha ehhez segítségre van szüksége, hagyjon üzenetet, visszahívom.

______________________

Az általam lefolytatott „mobilflotta” közbeszerzési eljárások eredményeiről nem kívánok konkrét adatokat közölni, azokra utalni sem szeretnék sem most, sem a jövőben. A fent jelzett közbeszerzési eljárásokat nem én folytattam le, de a szerződések nyilvánosak voltak az Ajánlatkérők honlapján 2013. augusztus 12-én. Végül hozzá kell tennem, hogy az elért szerződéses díjak minden itt jelzett esetben kedvezőek, ezúton is gratulálok az Ajánlatkérőknek.


Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.

2013. augusztus 12., hétfő

Közbeszerzési eljárások: 2013. 08. 12.

 1. Gyál takarítás
 2. Vízi-közmű hálózatok karbantartási, üzemzavar- és hibaelhárítási munkáinak elvégzése
 3. Tételes elszámolás alá eső huszonnyolc gyógyszerkészítmény 2013. év november 1-től –2015. október 31-ig terjedő aktív időszakra szóló közbeszerzése, 29 részben
 4. az MTVA részére digitális műholdas műsorszórással megvalósított, lakossági egyéni vételt szolgáló műsorterjesztési szolgáltatás nyújtása Európán kívüli kontinenseken (ajánlati felhívás)
 5. A Pannon Egyetem infrastrukturális és informatikai fejlesztése tárgyú TIOP-1-3-1./07/2-2F-2009-0002 projekttel kapcsolatos laboreszközök és egyéb gépberendezések, felszerelések beszerzése (EU-9) szállítási szerződés keretén belül - Ajánlati felhívás
 6. Ajánlati Felhívás: „Ráckeve Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Ady Endre Gimnázium (2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 82.) fűtéskorszerűsítése”
 7. 36 db terepi és hallgatói sztereomikroszkóp beszerzése
 8. FÖMI - ÉMO - Kataszter - Ajánlati felhívás
 9. TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0008 pályázat keretében 1. részajánlati kör: Intenzívterápia eszközei, 2. részajánlati kör: Lélegeztetők, 3. részajánlati kör: Szívsebészet terápiás eszközei leszállítása, üzembe helyezése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése
 10. Grafikai és nyomdaipari termékek és szolgáltatások beszerzése
 11. Ajánlati felhívás - Kormányablakok és egyes munkaügyi kirendeltségek egységes arculatának megvalósítása keretében bútorbeszerzés
 12. „K1229 különféle új gumiabroncsok szállítása”
 13. Gyógyszerek beszerzése
 14. Megbízási szerződés a ZALAVIZ Zrt. szolgáltatási területén lévő településeinek ivóvízminőség javítása és vízellátás fejlesztése”(KEOP-1.3.0/09-11/2013-0013) projekt megvalósításához szükséges mérnöki,műszaki ellenőri tevékenység ellátására-AF
 15. Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati - Szennyvízcsatornázás és szennyvíztisztítás megvalósítása - A.F.
 16. Szállítási szerződés 2 db fotogrammetriai légifilm-szkenner beszerzésére vonatkozóan az EKOP-2.A.2-2012-2012-0021 azonosító számú projekt keretében
 17. Sikér Zrt. - Különféle élelmiszeripari gépek beszerzése a GOP-1.1.1-11-2012-0480 azonsítószámú projekt keretében.
 18. Rába típusú dízel autóbuszmotor felújítása, szükség szerinti javítása BKV Zrt. 15/T-103/13
 19. 45 m/m %%-os kalcium-nitrát oldat szállítása
 20. Vértesi Erőmű Zrt. Oroszlányi Erőmű füstgáz kéntelenítő berendezés üzemeltetéséhez szükséges mészkőpor beszállítása tárgyú közbeszerzési eljárás
 21. 15/T-192/13 Kazánberendezések üzemeltetése
 22. Mozgólépcső gumikorlátok beszerzése (BKV Zrt. 15/T-156/13.)
 23. az MTVA Kunigunda úti telephelyén kialakítandó rádióstúdiókat ellátó hang- és utasító rendszerek szállítása (részvételi felhívás)
 24. az MTVA Kunigunda úti telephelyén kialakítandó rádióstúdiókat ellátó központi kapcsolóterem és a TTK más rádiós részeinek kialakításához szükséges kapcsolótermi és távközlési eszközök szállítása (részvételi felhívás)
 25. SZMJV - hitelkeret - RF
 26. Megbízási szerződés a „GSM-R rendszer beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások” című nagyprojekthez kapcsolódó állami felügyelő mérnöki feladatok ellátására - részvételi felhívás
 27. Simon mobil mérőállomások üzemeltetése (részvételi felhívás)
 28. Villamos energia beszerzése a 2014. évre vonatkozóan
 29. Az FGSZ Zrt. részére csövek, csőkészítmények beszerzése - 2013.
 30. Az FGSZ Zrt. részére szabályozó és egyéb szerelvények beszerzése - 2013.
 31. Az FGSZ Zrt. részére gépészeti anyagok beszerzése - 2013.
 32. Az FGSZ Zrt. részére görény alkatrészek beszerzése 2013-2014.
 33. Vasúti és gumikerekes járművekhez pneumatikus alkatrészek beszerzése
 34. Szállítási szerződés a „Balástya Község szennyvíz-csatornázási és szennyvíztisztítási beruházása” tárgyú KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0052 azonosító számú projekt keretében műszaki berendezések, gépek és járművek beszerzésének megvalósítására
 35. Ivóvízkutak kivitelezése
 36. Eljárást megindító hirdetmény - "Akciósorozat (iskolanapok) kidolgozása és megvalósítása "Mi vagyunk Európa 2!" témakörben.
 37. Vállalkozási szerződés „10 db közszolgálati szimulációs tananyag 3D virtuális oktatási környezetben való kifejlesztése és az ezt támogató szoftvereszköz licensz beszerzése” tárgyában – ÁROP-1.2.9-2012-2012-0001
 38. Vállalkozási szerződés a volt patológiai épület hospice osztállyá történő átalakításához, tüdő- és rehabilitációs egység átalakításához, tüdő- és rehabilitációs egység addiktológiai osztály fejlesztéséhez kapcsolódó kivitelezési munkák megvalósítására.
 39. EKOP-1.1.11-2012-2012-0001 számú projekt” Internetes munkaállomások menedzsmentjének kialakítása- internetforgalom védelmi eszközök beszerzése (2 appliance) és licenc beszerzése 2500 munkaállomásra és kapcsolódó szolgáltatások (tervezés, üzembe helyezés)”
 40. „Infomédia monitoring kutatás 2013” lebonyolítása (eljárást megindító felhívás)
 41. Mozdony Fedélzeti Berendezés beszerzése a MÁV-START Zrt. által beszerzett új motorvonatokra, továbbá kapcsolódó szolgáltatások nyújtása - ajánlati felhívás
 42. Vállalkozási szerződés - „Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon” című kiemelt projekthez kapcsolódó épület kivitelezésére.


Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.

2013. augusztus 9., péntek

Közbeszerzési eljárások: 2013. 08. 09.

1.     HPV vírus elleni védőoltás beszerzése.
2.     „Budapest Főváros Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátása”
3.     Személyszállítási és utazási csomag szolgáltatások megrendelése
4.     Ajánlati felhívás- Vállalkozási szerződés keretében „Lift felújítása a Gellért Gyógyfürdőben"
5.     KDOP-2.1.1/B-2012-0072 azonosító számú projekt keretében a Velencei-tó déli part kerékpárút 2. szakasz (Gárdony, Szigony u.-Velence, Béke u. között) építésének kivitelezése
6.     KDOP-2.1.1/B-2012-0066 azonosító számú projekt keretében a Velencei-tó déli part kerékpárút 1. szakasz (7. számú főút – 6213. jelű útcsomópontja - Gárdony, Szigony u. között) építésének kivitelezése
7.     15/T-94/2013. Belső karosszéria elemek beszerzése
8.     TW6000 villamos fojtók javítása
9.     Szénkefék és bronzkefék beszerzése (BKV Zrt. 15/T-107/13.)
10.   A „Hasznos élettartamot növelő technológia” kidolgozása
11.   „Férőhelybővítés a csepeli Aprajafalva Óvodában”
12.   Szolgáltatás-megrendelés a Pannon Egyetem számára.
13.   Különféle steril és nem steril kötszerek beszerzése
14.   Budapest, VII. Madách tér, VIII. Magdolna u., VIII. Teleki tér vízvezeték rekonstrukció
15.   K1170-2 Az FKF Zrt. részére oktatási és képzési szolgáltatások nyújtása
16.   az MTVA meglévő Sony típusú rögzítéstechnikai eszközeinek javításához, karbantartásához szükséges alkatrészek, karbantartási anyagok beszerzése (eljárást megindító felhívás)
17.   Magdolna negyed program III. út- és közvilágítás építés - eljárást megindító felhívás
18.   Kaposvár - Miénk itt a tér - Közterület
19.   Kaposvár - Miénk itt a tér - Kazánház
20.   Kaposvár - Miénk itt a tér - Sávház
21.   Továbbképzések tartása (Edelény Koch R.)
22.   KEOP-4.4.0/11-2011-0020 jelű pályázat keretén belül építési (generál kivitelezési) szerződés alapján hálózatra visszatápláló polikristályos napelemes rendszer teljes körű megvalósítási és kivitelezési munkáinak elvégzése
23.   Pest Megyei Kormányhivatal - munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása Pest megye dél-keleti részében - eljárást megindító felhívás
24.   Képzési szolgáltatások lebonyolítása Észak-Magyarországon (TÁMOP-2.3.6.A-12/1-2012-0007) és a Nyugat Dunántúl Régióban (TÁMOP-2.3.6.A-12/1-2012-0015)- Eljárást megindító felhívás


Közbeszerzési tanácsadásra a jobboldali oszlopban fent, vagy a felső menüben található menüpontra kattintva tud díjat kalkuláltatni.